Skip to content

Anunț Înscriere Creșă

Înscrierile la Creșa nr. 5 se vor desfășura în perioada 2.08-12. 08.2022, la sediul creșei de pe str. Gavril Musicescu nr. 9.

Orar depunere dosare și validare punctaj

Afișarea rezultatelor 18 august - ora 12:00

Număr de locuri libere – 16 locuri grupa mare
Grupa de vârstă – 25 luni – 36 de luni (împlinite la 01.09.2022)

Pasul 1 – verificați programul și veniți să solicitați cererea, actele necesare și fișa de validare
Pasul 2 – veniți și solicitați număr de ordine în intervalul orar de mai sus. Numerele de ordine se vor oferi până la ora 12.00 în programul de dimineață și până la ora 15.00 în cel de după masa.
Pasul 3 – dosarul va fi verificat de comisie apoi veți semna pentru a valida punctajul obținut.

Știm că este un proces care poate dura, dar vă rugăm să ne permiteți să lucrăm în liniște pentru a putea să finalizăm analiza fiecărui dosar cât mai repede. Așteptați în curte, pe băncuțe până vă chemăm cu dosarul. Toate dosarele vor fi preluate!

Asigurați-vă că aveți toate actele și sunt întocmite corespunzător, așezate în ordinea de pe fișa de validare!

Director,
Ioana Drăgan

Desfășurarea procesului

Criterii pentru înscrierea în creșă Grădinița PP 23

I.Criterii general

1. Copil orfan de ambii părinți – acte doveditoare
2. Orfan de un părinte – documente justificative
3. Frate/soră înmatriculat în unitatea de învățământ
4. Copil cu certificat de orientare școlară/încadrare în grad de handicap

II. Criterii specifice
1. Părinte încadrat cu normă întreagă (8 ore) la locul de muncă dovedită prin adeverință de la locul de muncă – 5 puncte / fiecare
2. Părinte încadrat cu fracțiune de normă la locul de muncă, dovedită prin adeverință de la locul de muncă – 3 puncte /fiecare
3. Distanța de la creșă la domiciliu – (calculat folosind Google masp, modul terestru )
– 500 m – 1000 m 5 puncte
– 1001 m – 1500 3 puncte
– mai multe de 1501 m – 1 punct
4. Distanța de la creșă la locul de muncă ( calculat folosind Google masp, modul terestru)
 500 m – 5 puncte
– 1000 m – 3 puncte
– mai multe de 1000 m – 1 punct
5. Venitul familiei cumulat ( exceptând alocația de stat și incluzând stimulentul de inserție) dovedit cu adeverință de la locul de muncă + declarație pe propria răspundere că beneficiază sau nu de stimulentul de inserție)
– maxim 4.500 lei – 5 puncte
– mai mult de 4501 lei – 3 puncte
6. Familie monoparentală dovedit prin sentință judecătorească în urma divorțului sau lipsa recunoașterii copilului în Certificatul de naștere- 5 puncte
7. Părinte care urmează o formă de învățământ universitar sau preuniversitar cu frecveța zi –dovedită prin adeverință de la unitatea de învățământ – 5 puncte

Acte necesare

Fișa de validare a punctajului