Skip to content

Anunțuri

Creșa nr. 5 din Timișoara organizează Concurs pentru ocuparea postului vacant de educator – puericultor.

Depunerea dosarelor 14 – 15.11.2022 de la ora 9.00 – 16.00 la sediul Grădiniței PP 23 de pe Str. Gavril Musicescu nr. 9.

  • Pentru ocuparea postului de către personal cu studii de specialitate

Proba practică – inspecție la clasă  – 16.11.2022
Proba scrisă – 17.11.2022 ora 9.00

  • Pentru ocuparea postului de către personal fără studii coespunzătoare

Proba scrisă – 17.11.2022 ora 9.00
Interviu – 18.11.2022 ora 12.00

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23, cu sediul în Timisoara, strada Gavril Musicescu nr. 9, județul Timis, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului – ingrijitor- 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor – medii/generale
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba practica în data de 06.12.2022 , ora 10.00, la sediul instituției;
  • proba interviu în data de 06.12.2022 , ora 13.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: secretariat, telefon: 0256 272 945 sau pe adresa de mail: administrativ@gradinita23timisoara.ro.

Documente Înscriere concurs Calificați

Documente Înscriere concurs Necalificați

Proiecte și programe

Cerere

Prezentul Curriculum pune un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de:

             Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale. În acest sens, pentru segmentul de vârstă 3-6 ani, domeniile experienţiale devin instrumente de măsură și de atingere a așteptărilor privind dezvoltarea copilului, în contextul în care ele concretizează deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare.

Grupele noastre

Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare

Domeniile cu care vin copii în contact sunt:

Domeniul estetic şi creativ

Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

Domeniul om şi societate

Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

Domeniul limbă şi comunicare

Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.

Domeniul ştiinţe

Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

Domeniul psiho-motric

Acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.