Documente

i

Plan de școlarizare

i

Program dezvoltare SCMI 2020

i

Plan de dezvoltare instituțională

i

Regulament de organizare și funcționare

i

Regulament de ordine interioară

i

Situații salarii Grădinița 23

i

Buget, bilant și cont de execuție

i

Raport anual de evaluare internă a calității

i

Plan managerial 2020-2021

i

Plan operațional 2020-2021