Skip to content

Grupa mare

Copii de 5 ani

Începând cu această vârstă, structura planului de învăţământ se modifică în sensul creşterii numărului de activităţi comune, pe de o parte, şi scăderii numărului de activităţi liber-alese, pe de altă parte. Se trece, deci, la nivelul de vârsta 2, când se urmăreşte în principal pegătirea pentru şcoală.

Temele abordate devin mult mai complexe, mai amănunţite. Vor învăța să asculte un text (o poveste), să-l repovestească pe scurt, să răspundă la intrebări legate de textul ascultat; să recunoască un anumit sunet la începutul, la sfârsitul sau la mijlocul unui cuvânt; să folosească în vorbire cuvinte nou învățate, să se exprime corect din punct de vedere gramatical; să povestească, să recite cu intonație; să creeze rime, ghicitori, povestiri etc., se vor familiariza cu scris-cititul (reprezentarea grafică a propozitiei, cuvântului, silabelor; stabilirea numărului de cuvinte sau silabe; indicarea sunetului inițial; recunoaşterea câtorva litere şi cuvinte simple). Vor fi capabili să mânuiască instrumentele de scris, să aibă o poziție corectă la masa de scris.

La activitatea matematică  își vor dezvolta capacitatea de a înțelege și utiliza numerele si cifrele de la 1-10; vor recunoaște grupele cu 3/5/10 obiecte și cifrele corespunzătoare; dezvoltarea capacității de rezolvare de probleme; operații de adunare și scădere cu 1-2 unități; de a  compune probleme simple după imagini, de a cunoaște semnificatia simbolurilor + și – dar și de a rezolva probleme cu ajutorul materialului concret sau după imagini; să utilizeze corect unitățile de măsură (să compare lungimea, greutatea, valoarea în bani a unor obiecte) se realizează negaţia logică.

           Activitățile de Cunoașterea Mediului vor avea în vedere dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia; aici se face referire la cunoașterea componentelor lumii înconjurătoare, recunoașterea schimbărilor și transformărilor din natură, explorarea fenomenelor, proceselor de mediu, cunoașterea elementelor mediului social și cultural. Important este ca preșcolarii să utilizeze în cadrul activităților un limbaj adecvat și din mediul înconjurător și, nu în ultimul rând, se va urmări formarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător.

          Preșcolarii vor cunoaște și vor învăța să respecte normele de comportare civilizată, educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți, educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter, cunoașterea unor elemente de istorie, geografie și religie, care definesc portretul spiritual al poporului român. Un rol important îl are stimularea expresivității și creativității, compunerea în mod original și personal, interpretarea liberă și creativă a lucrărilor. Elementele de activitate casnică le vor  îmbogăți cunoștințele despre materiale și caracteristicile lor, despre tehnici și unelte de lucru, despre formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. Prin aceste activități se urmărește dezvoltarea simțului estetic și practic, folosirea expresiilor și cuvintelor specifice acestora (comportament și atitudini igienice, abilitatea de a relaționa, deprinderi de aranjare, ordonare, îngrijire, întreținere). Le vor fi aprofundate deprinderile igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate, stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însușite (să folosească acțiuni motrice învățate pentru a exprima sentimente/comportamente); formarea capacității de exprimare prin muzică (să cânte cu educatoarea,  să acompanieze ritmic cântecele, să asocieze mișcări cântecului, să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzică, să asculte și să recunoască fragmente din creații muzicale).