Skip to content

Activități/servicii

Oferta  curriculară  a  Grădiniţei  cu  Program  Prelungit   23  este  adecvată  contextului socio-economic și cultural actual și are în vedere atingerea   următoarelor finalități ale educației timpurii:

  • dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;
  • dezvoltarea socio-emoţională;
  • dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
  • dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;
  • capacităţi și atitudini în învăţare.

La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 23 Timișoara, în anul școlar  2023-2024 se aplică Curriculumul pentru educație timpurie, aprobat prin OMEN Nr. 4694/02.08.2019, care dă o mai mare claritate instrumentelor din interiorul acestuia, puse la dispoziția cadrelor didactice, prin corelarea coerentă a acestora și prin asigurarea unor pârghii interne de verificare a atingerii scopului pentru care documentul a fost construit, respectiv: dezvoltarea armonioasă și deplină a potențialului propriu al fiecărui copil.

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în Planul – cadru de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ preşcolar sunt:

  • activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline)
  • jocuri şi activităţi alese
  • activităţi de dezvoltare personală.

Având  în  vedere  scopul,  se  pune  un  accent  deosebit  pe  conceptul  de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.), dezvoltarea fizică (motricitate,  sănătate,  alimentaţie  sănătoasă  etc.),  dezvoltarea  limbajului  și  a  comunicării (ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și exprimare orală corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea mesajului scris etc.), capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, creativitate).